קטע אמצעים

נושא: קטע אמצעים                                

כיתה:

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי 

 

 

 

 


נושא: קטע אמצעים                  

כיתה:

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 804, קיץ תשע"ב, שאלה 4  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות   

 

 

 


נושא: קטע אמצעים                 

כיתה:

מבוסס על בחינת בגרות: מאגר 802, שאלה 19-20  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות

 

 

 

 

 


נושא: קטע אמצעים                                                                 

כיתה:

תיאור: דף עבודה , יישום דינאמי - משולש לבעית חקר האם וכיצד ניתן לבנות משולש מנקודות אמצעי הצלעות. הבעיה גם מורחבת למרובעים וניתן לחקור בעזרתה  יישום דינאמי - מרובע 

 

 

 


   

נושא: קטע אמצעים   

תיאור: יישום דינאמי בו מוצגת בעיה גיאומטרית פתוחה. על אחת מצלעות המלבן בנו משולש ווה שוקיים כך שהקטע הנוצר בצלע המקבילה במלבן הוא קטע אמצעים של המשולש. על פי האיור יש למצוא יחסי שטחים שונים.

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit