עלייה במחירי הדירות

נושא: פונקציה מעריכית ולוגריתמית      

כיתה: י"א-י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה ממאגר 802.

הפעילות עוסקת בהשוואה בין עליה של המחירים של שתי דירות בגידול מעריכי.

ביישום ניתן להשוות ולקשר בין הייצוג הגרפי, הטבלאי והאלגברי.

ניתן לעקוב אחר ערכים וניתן גם לשנות את קבועי פונקצית הגידול. 

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 26.

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit