על"ה 37 תשס"ז, 2007

alle37תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat reader  ו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 

 


פיתוח תכניות הלימודים במתמטיקה בישראל- מנין ולאן?

מדור: בעקבות הסימפוזיון: החינוך המתמטי בישראל- לאן?

כתב: מיכאל משלר

תקציר: במאמר מוצגת סקירה של חלק מהמטרות שעמדו בפני מחברי תוכניות הלימודים במתמטיקה בכל הרמות של בית הספר. המחבר מצביע על הישגים ועל כישלונות, ומציע מטרות אחדות שלדעתו יש לשאוף להשגתן בתוכניות החדשות.

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


הוראת מתמטיקה בביה"ס העל יסודי- מנין ולאן? מצוקת המורים למתמטיקה

מדור: בעקבות הסימפוזיון: החינוך המתמטי בישראל- לאן?

כתבה: נעמי צ'יזיק

תקציר: במאמר מציגה המחברת מנסיונה את הקשיים העומדים מול המורה למתמטיקה בישראל של שנות האלפיים. גורמים רבים משפיעים על עבודת המורה למתמטיקה, מעורבים בה ומתערבים בה. 

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


טיפול במתקשים- מנין ולאן? 

מדור: בעקבות הסימפוזיון: החינוך המתמטי בישראל- לאן?

כתבה: ליאורה לינצ'בסקי

תקציר: במאמר, מנתחת המחברת את מצבן של האוכלוסיות החלשות במערכת החינוך בישראל. המחברת קוראת לעוסקים בחינוך להעדיף 'פתיחת דלתות' לתלמידים המתקשים על פני דאגה לכך ש'המסננת' (הערכת הישגים במתמטיקה) תמשיך לבצע את תפקידה. 

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


טיפוח מצוינות במתמטיקה- מנין ולאן? 

מדור: בעקבות הסימפוזיון: החינוך המתמטי בישראל- לאן?

כתבה: אורית זסלבסקי

תקציר: ההכרה בנחיצות של תכניות לטיפוח מצוינות במתמטיקה הולכת וגוברת בישראל בשנים האחרונות. במאמר מועלות לדיון ולמחשבה סוגיות בעייתיות הקשורות לתכנון ולהפעלה של תכניות לטיפוח מצוינות במתמטיקה בבית הספר.

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


מתמטיקה בחינוך היסודי- מנין ולאן?

מדור: בעקבות הסימפוזיון: החינוך המתמטי בישראל- לאן?

כתבה: פרלה נשר

תקציר: במאמר סקירה היסטורית של תוכניות הלימודים במתמטיקה לביה"ס היסודי בעשורים האחרונים, ובספרי הלימוד בהתאם.

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


בחינות הבגרות- מנין ולאן?

מדור: בעקבות הסימפוזיון: החינוך המתמטי בישראל- לאן?

כתב: דן עמיר

תקציר: המחבר דן בבעיות המתגלות, לדעתו, במערכת החינוך המתמטי בישראל, לאורן נדרשת רוויזיה במבנה בחינות הבגרות.

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


מדברי המברכים

מדור: בעקבות הסימפוזיון: החינוך המתמטי בישראל- לאן?

כתבו: יולי תמיר, משה סידי, נדב לירון, ניל שרמן, דוד בן חיים, יצחק גת וחנה פרל.

תקציר: דברי המברכים בסימפוזיון בנושא: חינוך מתמטי בישראל- לאן?

מקור: על"ה 37, תשס"ז 2007


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit