על"ה 35 תשס"ו, 2005

alle35תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat readerו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 

 


אליפסה, היפרבולה ופרבולה מנקודת ראות מישורית ומרחבית

מדור: היסטוריה

כתבה: חמוטל דוד.

תקציר: במאמר מובאות הוכחות לשקילות בין ההגדרות המישוריות כמקומות גיאומטריים של העקומים: אליפסה, היפרבולה ופרבולה, לבין הגדרותיהם כחתכי חרוט. הדיון בשקילות מאשר, למעשה, את הזכות לכנות עקומים מישוריים, המצוידים בהגדרה מישורית כמקום גיאומטרי, בשם המתייחס לצורה מרחבית- חרוט.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


השורש של השורשים

מדור: היסטוריה

כתב: ערן רביב.

תקציר: המחבר מתחקה אחר שיטות לחישוב ערכים מקורבים לשורשים של מספרים רציונאליים, בהם השתמשו מתמטיקאים ואחרים במשך השנים.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


לשמחה מה זו עושה? -על השיגי ילדי ישראל במבדקים הבינלאומיים במתמטיקה בשנת 2003

מדור: עיון ודיון

כתבה: חנה דוד.

תקציר: למאמר שלושה חלקים, המנתחים היבטים שונים של תוצאות המחקר הבינלאומי 2003 TIMSS. ביניהן הבעייתיות שבניתוח התוצאות ובהסקת המסקנות מהן כאשר המדגם אינו מייצג והסוגייה המגדרית.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


האם קיים 'גן מתמטי'?

מדור: עיון ודיון

כתבה: עטרה שריקי.

תקציר: המחברת מספרת על מחקר שמטרתו לגלות האם בין יתר הגנים האנושיים קיים 'גן מתמטי'- כזה האחראי על נטייתו של אדם לעסוק במתמטיקה ואף להצליח ולהינות מעיסוק זה.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


אפשר גם בלי טריגונומטריה- דרך אחרת לחישוב אורכי המחוגים של מעגל חוסם ומעגל חסום של משולש

מדור: חקירה מתמטית

כתבו: קלרה זיסקין, עטרה שריקי.

תקציר: במאמר מוצגת דרך לחישוב אורך המחוג של המעגל החסום במשולש, אם ידוע הקשר בין היקפו של משולש לבין שטחו, וכן דרך לחישוב אורך המחוג של המעגל החוסם את המשולש אם ידועה מכפלת אורכי הצלעות. החישובים מתבצעים ללא שימוש בטריגונומטריה. החקירה המתמטית הזו מהווה דוגמא לחקירה שמתפתחת מעיסוק בבעיה שגרתית אותה ניתן למצוא בספרי לימוד רבים.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


שלשות פיתגוריות ויותר מזה- על מקביליות ומרובעים נוספים שמידות האורך של צלעותיהם ואלכסוניהם הן מספרים שלמים

מדור: חקירה מתמטית

כתב: אבי סיגלר

תקציר: במאמר חקירה מתמטית של שלשות פיתגוריות פרימיטיביות מנקודת מבט גיאומטרית. משפט פיתגורס ניתן לניסוח גם בדרך הבאה: קיימים אינסוף מבלנים שונים (לא דומים), אשר מידות האורך של צלעותיהם ואלכסוניהם הן מספרים טבעיים. שאלות החקר בהן עוסק המאמר הנובעות מן האסטרטגיה "מה אם לא?" הן: האם קיימות מקביליות (שאינן מלבנים) בעלות אותה תכונה? אם כן, כמה מקביליות כאלה יש שאינן דומות זו לזו? (מה אם לא 90 מעלות?) ואילו מרובעים אחרים כאלה יש?

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


חדשות

מדור: חדשות

כתבו: מערכת על"ה/ חמוטל דוד ובתיה עמית

תקציר: חדשות המתמטיקה: בחלקו הראשון של המדור כתבה העוסקת במספרי RSA, להן תפקיד חשוב בתורת ההצפנה בעקבות גילוי הפירוק של המספר RSA-640 בן 193 הספרות למכפלה של שני ראשוניים בעזרת מחשב. בחלקו השני של המדור דיווח על הזכייה של פרופסור ישראל רוברט אומן ממכון איינשטיין למתמטיקה לשנת 2005. פרופ' אומן זכה בפרס יחד עם עמיתו פרופ' תומס ס' שלינג מאוניברסיטת מרילנד בארה"ב על תרומתם להבנה של תהליכי סכסוך ושיתוף פעולה באמצעות תורת המשחקים.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit