תגובה למאמר: "הוכחה בדרך אחרת"

מדור: קוראים כותבים

כתבו: מארק אפלבאום, פטר סמובול.

תקציר: במאמר מובאות טענות מתמטיות והוכחות להן. הטענות המובאות הן כאלה אשר נהוג להוכיחן באמצעות אינדוקציה מתמטית. ההוכחות המוצגות במאמר אינן נשענות על רעיון זה. מן הפתרונות המוצגים ניתן לאמץ דרכים גם לפתרון שאלות אחרות.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit