על"ה 32 תשס"ד, 2004

alle32תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat readerו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 

 


 

חדשות מתחום החינוך המתמטי בישראל ומן המתמטיקה בעולם 

מדור: חדשות

כתב: מערכת על"ה

תקציר: בחומר מובאות שתי חדשות מתמטיות הקשורות למספרים ראשוניים:

1) הוכחה של המשפט בדבר קיומן של סדרות חשבוניות של מספרים ראשוניים, בכל אורך.

2) מציאת מספר מרסן ראשוני חדש.

כמו כן, מובאות חדשות הקשורות לחינוך מתמטי בארץ: מינויה של ד"ר חנה פרל לתפקיד מפמ"ר למתמטיקה, ומינוי של וועדת מקצוע חדשה.

מקור: על"ה 32, תשס"ד 2004


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit