ויזואליזציה של המושג חבורה

מדור: תכנים מחוץ לתוכנית

כתב: אורי רימון

תקציר: אורי רימון מציג הגדרה חליפית למושג החבורה, המאפשרת לדעתו לימוד ויזואלי ומשמעותי לתורת החבורות ברמה תיכונית.

מקור: על"ה 30, תשס"ג 2003


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit