סוד החבית האוסטרית - בעיית קפלר על מדידת חביות יין והתרתה באמצעות חשבון דיפרנציאלי 

מדור: היסטוריה

כתבו: אלה שמוקלר וזיוה שחם

תקציר: במאמר מוצג 'סרגל קסם' באמצעותו קבעו במאה ה-16 במדידה חד-פעמית את נפחן של חביות יין. המאמר עסק בפענוח סוד 'סרגל הקסם' תוך שימוש בחקירת פונקציות.

מקור: על"ה 30, תשס"ג 2003


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit