טל"מ - תוכנית למיצוי יכולת וטיפוח מצויינות במתמטיקה

מדור: מניסיוננו

כתבו: רוזה לייקין ואורית זסלבסקי

תקציר: במאמר מתוארת תוכנית למיצוי יכולת וטיפוח מצויינות במתמטיקה, אשר אוכלוסיית היעד שלה היא תלמידים מצפון הארץ החל מכיתה ז' ועד כיתה י' או י"א. מטרת התוכנית היא להפוך את המתמטיקה ממחסום אפשרי למנוף לקראת הלימודים הגבוהים, זאת על ידי טיפוח יחס אוהד למתמטיקה ופיתוח החשיבה המתמטית שלהם מגיל צעיר.

במאמר מובא פירוט של סוגי הפעילויות לתלמידים, דרכי איתור התלמידים, הפעילויות למורים, ודוגמאות למשוב ולממצאי הערכה.

מקור: על"ה 30, תשס"ג 2003


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit