הוכחה : איזה דבר נפלא

מדור: היסטוריה

כתבו: ישראל קליינר ונצה מובשוביץ-הדר

תקציר: במאמר מובאת סקירה היסטורית רחבה ומפורטת על התפתחות ההוכחה המתמטית. 

מקור: על"ה 27, תשס"ב 2001


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit