על"ה 23 תשנ"ט, 1998

alle23תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה של adobe acrobat readerו Java בדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


פכים קטנים

מדור: לזכרו של אפריים פישביין ז"ל

כתבה: רנה הרשקוביץ

תקציר: דברים לזכרו של פרופ' אפריים פישביין, שהיה מאבות המחקר החינוכי-מתמטי בארץ, שנכתבו בעקבות מותו.

מקור: על"ה 23, תשנ"ט 1998


חדו"את היצירה (חלק א) 

מדור: ספרים

כתב: עופר ליבה

תקציר: המאמר הוא חלקה הראשון של סקירת הספר: A Tour Of Calculus מאת (1995)  David Berlinski . הטיול בארץ החדו"א לוקח את הקורא לעיון בהתפתחות ההיסטורית של הגדרת קבוצות המספרים, מושג הגבול, מושג הפונקציה ומושג הגבול. מאמר ההמשך מתייחס למושגים נוספים. (מאמר ההמשך מופיע בגליון על"ה 24)

מקור: על"ה 23, תשנ"ט 1998


אפריים פישביין - עד יומו האחרון

מדור: לזכרו של אפריים פישביין ז"ל

כתב: שלמה וינר

תקציר: דברים לזכרו של פרופ' אפריים פישביין, שהיה מאבות המחקר החינוכי-מתמטי בארץ, שנכתבו בעקבות מותו.

מקור: על"ה 23, תשנ"ט 1998


אפריים פישביין המייסד

מדור: לזכרו של אפריים פישביין ז"ל

כתבה: פרלה נשר

תקציר: דברים לזכרו של פרופ' אפריים פישביין, שהיה מאבות המחקר החינוכי-מתמטי בארץ, שנכתבו בעקבות מותו. פרופ' פישביין ייסד את הקבוצה הבינלאומית לחקר הפסיכולוגיה של החינוך המתמטי PME .

מקור: על"ה 23, תשנ"ט 1998


קווים לדמותו של פרופסור שהרן שלח, חתן פרס ישראל לשנת התשנ"ח בחקר המתמטיקה

מדור: דיוקן

כתב: מתוך פרסום של ועדת הפרס

תקציר: המאמר מציג סקירה של חייו ופועלו של פרופסור שהרן שלח בתחום המתמטיקה בעקבות זכייתו בפרס ישראל בחקר המתמטיקה בשנת התשנ"ח. שהרן שלח הוא לוגיקן.

מקור: על"ה 23, תשנ"ט 1998


מבחר תוצאות במתמטיקה בסיום הלימודים בביה"ס העל-יסודי בישראל ובמדינות אחרות

מדור: TIMSS

כתבה: נצה מובשוביץ-הדר

תקציר: במאמר מובא סיכום תוצאות המחקר הבינלאומי השלישי של הישגים לימודיים במתמטיקה ובמדעים - TIMSS. לדעת המחברת, ראוי שהעוסקים באורח ישיר ובעקיפין בחינוך המתמטי של הדור הצעיר והאחראים להנהגתו, ילמדו ברצינות את תוצאות המחקר הבינלאומי השלישי, ויפיקו מהן את הלקחים הדרושים.

מקור: על"ה 23, תשנ"ט 1998


שינויים שמביאים טכנולוגיית CAS לסביבה המתמטית של מורים

מדור: מהמערכת

כתבו: נורית זהבי וגיורא מן

תקציר: במאמר מובאות דוגמאות לשילוב השימוש בתיכנות CAS - Computer Algebra Systems בהוראה ומודגשים היתרונות הדידקטיים של השילוב: מעבר לחשיבה אסטרטגית במקום עיסוק בטקטיקה; בניית קישור משמעותי בין אלגברה וגיאומטריה,  הדוגמאות לקוחות מקורסים למורים ומתפרסות על תחומים מתמטיים מגוונים: תורת המספרים, פיסיקה, בעיית ערך קיצון, חתכי חרוט, מערכות משוואות.

מקור: על"ה 23, תשנ"ט 1998


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit