על"ה 18 תשנ"ו, 1996

alle18תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat readerו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


הערות למאמר "עוד על הפונקציה המעריכית"

כתב: שמשון א' עמיצור

מדור: תכנית לימודים

מקור: על"ה 18, תשנ"ו 1996 


עוד על הפונקציה המעריכית

כתב: אורי לירון

מדור: תכנית לימודים

מקור: על"ה 18, תשנ"ו 1996


ודאות והוכחה בפיתוח החשיבה המתמטית

כתבו: אפרים פישביין ואירית קדם

מדור: עיון ומחקר

מקור: על"ה 18, תשנ"ו 1996 


מסר ערכי גם בטקסט לימודי במתמטיקה

כתבה: גאולה ויצמן

מדור: עיון ומחקר

מקור: על"ה 18, תשנ"ו 1996 


משולש שירפינסקי וציורו במחשב

כתבו: ליאורה נוטוב ועזריאל לוי

מקור: על"ה 18, תשנ"ו 1996 


תפקידם של פרדוקסים בהתפתחות המתמטיקה

כתבו: ישראל קליינר ונצה מובשוביץ-הדר

מקור: על"ה 18, תשנ"ו 1996 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit