על"ה 13 תשנ"ג, 1993

alle13תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat readerו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


משפט פרמה האחרון

מדור: חדשות

כתבה: אנה ספרד

תקציר: במאמר סוקרת המחברת בקצרה את אחד המאורעות הדרמטיים בתולדות המתמטיקה: הצגה של הוכחת משפט פרמה על ידי אנדרו ויילס ב- 1993 , כהמשך לנסיונות קודמים להוכחת משפט פרמה - נסיונות אשר תרמו רבות לפיתוח תחומים שונים במתמטיקה. משפט פרמה טוען כי כאשר n טבעי גדול מ-2 , אין למשוואה xn+yn=zn פתרונות שלמים שונים מאפס. 

מקור: על"ה 13, תשנ"ג 1993


הוראת מתמטיקה - מחשבות ותופעות מיומנו של מורה חוקר (חלק ג') - המבחן 

כתב: שלמה וינר

תקציר: במאמר דן המחבר בתפקיד של המבחן במערכת החינוך. הוא ממליץ על הכנסת שאלות למבחן שבהם נדרשת חשיבה מושגית ואנליטית אמיתית. מובאת דוגמא לשאלה הדורשת חשיבה מושגית, ונעשה סיווג של תשובות התלמידים לקטגוריות שונות.

מקור: על"ה 13, תשנ"ג 1993


פסיכולוגיה של החינוך המתמטי - שיחה עם פרופ' פישביין

כתבה: אנה ספרד

תקציר: במאמר מובא ראיון עם פרופסור אפרים פישביין ובו הוא מספר על נסיונו לפתח תיאוריה כללית לגבי החשיבה האינטואיטיבית בלמידת מתמטיקה, על הצורך לקשר בין תיאוריה לבין מעשים בשטח - בין מורים לבין חוקרים, על הצורך לפתח את הידע של המורים בצורה רחבה - להקנות השכלה מתמטית, פסיכולוגית, היסטורית ופילוסופית.

מקור: על"ה 13, תשנ"ג 1993


אלגוריתמיקה - מה זה בכלל?

כתב: דוד הראל

תקציר: המאמר הוא פרק מהספר: "אלגוריתמיקה, יסודות מדעי המחשב", מאת דוד הראל. בפרק זה מוסבר מהו אלגוריתם, מה כולל אלגוריתם ומה אנו דורשים בפתרון בעיה אלגוריתמית - כל זאת תוך מתן דוגמאות לאלגוריתמים. בפרק זה מוצגת האלגוריתמיקה כליבו של מדע המחשב ומודגשת חשיבותה. כן מובאת סקירה הסטורית של התפתחות מדעי המחשב.

מקור: על"ה 13, תשנ"ג 1993


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit