עוגיות ג'ינגר ברד

מקור: צוות מדריכים מחוז צפון, מגזר ערבי.
נושאים: אחוזים, חקר נתונים, סטטיסטיקה , הסתברות, שינוי נושא נוסחה, בעיות מילוליות.
כיתה: י, יא
תיאור: עוגיות ג'ינגר ברד- משימה אוריינית בה התלמידים נדרשים לתכנן הכנת עוגיות על פי יחסים נתונים באילוצים שונים. עבודה בקבוצות של שני תלמידים עד ארבעה.
 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit