this week football

לכבוד המונדיאל ההולך ומתקרב – הפיצוח: האם הכדורגל הוא עגול?
בפעילות חמישה חלקים משולבים דפי עבודה, קטעי מידע, סרטונים וקישורים.

         א.         הגופים המשוכללים

         ב.         מהם גופים חצי משוכללים? ואיזה גוף הוא הכדורגל?

          ג.          האם גם אויילר שיחק בכדורגל?

          ד.         הכדורגל בחלל

         ה.         הכדורגל במונדיאל

 

 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit