this week pi day

יום הפאי – ברחבי העולם, ב14 למרץ, אוהבי וידידי המתמטיקה חוגגים את יום הפאי.
בואו גם אתם לחגוג, עם אוסף עשיר של המלצות והצעות לפעילויות ליום הפאי.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit