logo kenes 2018

- דף הכנס

הזמנה לכנס

- ההרשמה המוקדמת הסתיימה.אפשר יהיה להירשם ביום הכנס בעלות של 70 ₪. התשלום במזומן או בצ'ק בלבד.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit