playmath18

הארכנו את ההרשמה לתחרות "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון, תשע"ח והיא עד 1.2.18.

לפרטים ולהרשמה

תוכלו להתרשם מעושר התוצרים מהשנים הקודמות.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit