playmath18

טקס הסיום לתחרות "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון ז"ל – תשע"ח התקיים בבניין מייקרוסופט - חיפה, זו השנה הרביעית.

לפרטים 

תוכלו להתרשם מעושר התוצרים לשנת תשע"ח ומהשנים הקודמות.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit