this week sukot

 צרו מובייל של חמשת הגופים האפלטונים בעזרת הפיצוח  הגופים המשוכללים.

בפעילות הוראות ליצירת הגופים וחקר של תכונותיהם המיוחדות.

פעילות זו היא חלק מהפיצוח "האם הכדורגל הוא עגול?", חקר של גופים משוכללים וגופים חצי משוכללים ובפרט העשרימון,הקטום הידוע ככדורגל.

הפיצוח מלווה ברקע היסטורי ומתמטי, בפעילויות אינטראקטביות ובסרטונים מרהיבים.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit