LOGO

המרכז הארצי למורים למתמטיקה גאה להכריז על פתיחת התחרות, זו השנה השלישית,  "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון.

על ההשתפות בתחרות ופרטים בדף התחרות ולהרשמה.

תוכלו להתרשם ממשחקים משנים קודמות, ולהצטרף לדף הפייסבוק.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit