kenes 2017 logo wide

הכנס התקיים ביום רביעי, ט' בניסן תשע"ז, 05.04.17 בשעות 9:30 – 17:00, במרכז הכנסים הבינלאומי באשקלון.

קישור לדף הכנס

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit