מר מולי אדן, סגן נשיא בכיר באינטל העולמית, נשיא אינטל ישראל
Sample Image תקציר  
פרופ' רוחמה אבן, גב' רונית שביד וחברי הפרויקט, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ד"ר ורדה טלמון וגב' גאולה סבר, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, מל"מ, אוניברסיטת חיפה
Sample Image תקציר


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit