Plus magazine

Plus magazineSample Image  

המגזין פותח דלת לעולם המתמטיקה, לכל יופיה ויישומיה, על ידי הצגת מאמרים של טובי המתמטיקאים וכותבים מדעיים בנושאים מגוונים כמו אומנות, רפואה, חקר היקום וספורט.      

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit