טכניקה אלגברית

algebra

יחידה זו עוסקת במיומנויות נדרשות בטכניקה אלגברית בשילוב של דרכי חשיבה שונות.

ביחידה זו נעסוק במיומנויות הבאות: 

1. כינוס איברים דומים 

2. פתיחת סוגריים (חוק הפילוג וחוק הפילוג המורחב) 

3. נוסחאות לכפל מקוצר 

4. פירוק לגורמים בשיטות שונות: הוצאת גורם משותף מחוץ לסוגריים, קיבוץ איברי הפולינום, פירוק של טרינום ריבועי 

5. הרחבה וצמצום של שברים אלגבריים 

6. מציאת מכנה משותף של שברים אלגבריים הנדרש לביצוע חיבור וחיסור שלהם 

7. כפל וחילוק של שברים אלגבריים 

8. שימוש בחוקי חזקות וחוקי השורש הריבועי

מבוא

רקע

סדנה 1 - שילוב בין התחום המספרי לתחום האלגברי

סדנה  - שילוב פיתוח מיומנויות פרוצדוראליות עם פיתוח סוגים שונים של חשיבה מתמטית2

סדנה 3 - חשיבה הפוכה


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit