אחוזים

מקור: שאלות לדוגמא ממבחני פיזה

יישומונים: המרכז הישראלי למצויינות בחינוך עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.

אופי הפעילות: סרטון ויישומון .

תיאור: יישומון המציע חקירה של בעיות שונות של חישובי הנחות באחוזים, והשוואה בין מבצעים שונים. ביישומון מודל ויזואלי פשוט לחשוב אחוזים מכמות. היישומון מלווה בסרטון הסבר. בסרטון הצעה כיצד ניתן להכליל שאלות מסוג זה ולפתור אותן אלגברית.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit