היקף מעגל ושטח העיגול

מקור: Illuminations.nctm.org 

תאור: יחידת הוראה אינטראקטיבית (באנגלית) הכוללת סרטון קצר , פעילות חקר ובעיות שונות ליישום מחיי היום יום בנושא היקף ושטח מעגל. מאפשר להתמקד בערכים שונים במעגל וביחסי שונים, מספק פרישה של המעגל, ומשלב גם תרגילים.

בפעילות החקר יש אפשרות למדוד את רדיוס המעגל, היקפו ושטחו ולגלות את הקשר ביניהם.

 

 


מקור: Youtube

תאור: סרטון המציג את הסיפור ההיסטורי, איך המצרים חישבו את הערך של פאי כ- 28/9

 

 

 

 


מקור: Math is fun

תאור: הצעה לפעילות של גזירה וסידור מחדש של המעגל לשם פיתוח נוסחת השטח.

 

 

 


מקור: mathematicsonline

תאור: סרטון קצר המתאר את היחס בין היקף מעגל לקוטר שלו.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit