תכונות המלבן והריבוע כולל שטח והיקף

מקור: משימות אוריינות 

אופי הפעילות:יישום דינאמי.

תיאור: יישומון דינאמי ודף עבודה המציעים חקר וגילוי במשימה האוריינית דרגשי העץ. 

המשימה מיועדת לכיתה ז ומשלבת את התחום האלגברי והגיאומטרי על תכונות המלבן והריבוע כולל שטח והיקף. ניתן לשנות את מימדי הספסל ולאסוף נתונים בטבלה. 

היישומון מלווה בשאלות אינטראקטיביות.

יישומון דרגשי העץ בהפקת אלנט עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit