נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים

מקור: youtube

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: סדרת סרטונים בעברית ובהם הדגמה להוכחות ויזואליות בעזרת פאזל של נוסחאות הכפל המקוצר.

 

 


מקור: שיעורטון

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: שיעור מוסרט ובו פיתוח והמחשה של נוסחאות הכפל המקוצר.

 

 

 


מקור: illuminations

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: הדגמה ויזואלית וחקירה של נוסחת ריבוע הסכום. a+b)2).

 

 

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: הפיצוח "הפרש ריבועים", כשמו כן הוא, עוסק בנוסחת הפרש ריבועים כולל הוכחות אינטראקטיביות ללא מילים, חידות ושאלות חקר הדורשות יישום הנוסחה ואפילו הוכחת משפט מתמטי, הידוע כמשפטון פרמה.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit