אי שוויונות קווים

מקור: אקדמיית קאהן בעברית 

אופי הפעילות: אוסף פעילויות של תרגול אינטראקטיבי, לתרגול פתרון אי שוויונות קוויים, המלוות בסרטונים של שיעורים מתורגמים באוניברסיטת קאהן. בכל תרגול התלמיד יכול לצבור נקודות והמורה יכול לצפות בהישגיו:

1. תרגול שרטוט אי שוויון קווי 

2. תרגול שרטוט אי שוויון קווי וזיהוי נקודות שהן פתרונם. 

3. שרטוט מערכת אי שוויונות קוויים 

4. שרטוט מערכת אי שוויונות קוויים וזיהוי נקודות שהן פתרונם.


 

מקור: interacivate , NSDL 

אופי הפעילות: שיעור הכולל הסברים, דפי עבודה וכלי דינאמי לפתרון אי שוויונות קוויים באופן גרפי.

 

 

 

 

 

 


מקור: הספר האלקטרוני "פונקציות " של מט"ח 

אופי הפעילות: פעילות חקר לבניית אי שוויונות קוויים על פי תחום נתון והעתקתו. מומלץ להשתמש בכלים דינאמיים (של מטח או אחר כגון גאוגברה).

 

 

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי 

אופי הפעילות: הפיצוח עוסק בבעיות מתמטיות מילוליות בנושא הישר העשויות לעורר דיון בערכים חברתיים כגון עזרה הדדית, חברות, חסכון ועוד.

הבעיות עוסקות במשוואת הישר, באי שוויונות בין ישרים ומציאת נקודות חיתוך בין ישרים, בשילוב יישומים דינאמיים.

הפעילויות פותחו ועובדו על פי - שילוב החינוך לערכים בהוראת המתמטיקה, ד"ר יעל אדרי ("שער-חם", 2008)

תודות ליעל על תרומתה ושיתוף הפעולה.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit