לומדים בחט"ב


טיפול במתקשים- מנין ולאן? - ליאורה לינצ'בסקי, מאמר בעל"ה37

 


תוכנית המיצוי המיועדת לתלמידים המתקשים בלימוד מתמטיקה בחטיבת הביניים. 
תוכנית המיצוי בפיתוח וניהול היחידה לחקר חינוך מתמטי, האוניברסיטה העברית בירושליים בראשות פרופ' ליאורה לינצ'בסקי.
התוכנית מלווה בספרי קפ"ל.


המסלול הירוק של מתמטיקה משולבת במחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן.
באתר ספרי לימוד עם היקף מצומצם של נושאי הלימוד, המתאימים לתלמידים מתקשים לרמה ג' ומיצוי.


ספרי לימוד במתמטיקה לחטיבת ביניים בשפה העברית

שם הספר כיתות מוציא לאור אתר הערות
אפשר גם אחרת ז'-ח' טכניון והיחידה לחינוך מתמטי בע"מ אפשר גם אחרת  
אפשר גם אחרת - אפור ט' טכניון והיחידה לחינוך מתמטי בע"מ אפשר גם אחרת מתאים להקבצות א'
אפשר גם אחרת - כתום ט' טכניון והיחידה לחינוך מתמטי בע"מ אפשר גם אחרת מתאים להקבצות ב'
מתמטיקה לכיתה ז'-ח' ז'-ח' יצחק שלו ואתי עוזרי MathStar ספר לכיתה ט' טרם אושר
עשר בריבוע ז'-ח' למדא עשר בריבוע  
מתמטיקה לחט"ב ז'-ח' מט"ח אופק על יסודי במתמטיקה
מתמטיקה לחט"ב ט' מט"ח קורס מתמטיקה לכיתה ט'  
מתמטיקה משולבת מסלול כחול ז'-ט' מל"מ מכון ויצמן, רחובות מתמטיקה משולבת מסלול כחול  
מתמטיקה לכיתה ז'-ט' ז'-ט' משבצת, גבי יקואל משבצת  
השבחה לחט"ב ז'-ח' המכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית השבחה לחט"ב ספר לכיתה ט' טרם אושר
מתמטיקה משולבת מסלול ירוק ז'-ט' מל"מ מכון ויצמן, רחובות מתמטיקה משולבת מתאים להקבצות נמוכות
קפ"ל ז'-ט' חינוך מתמטי בע"מ קפ"ל מתאים להקבצות נמוכות
מתמטיקה בראיה אחרת ט' רוחמה ויונטה, שלומי בן בסט   מתאים לכיתות תל"ם

חומרים למצויינות

שם הספר כיתות מוציא לאור אתר הערות
מצויינות במתמטיקה ז מט"ח מצויינות ז  
לעשות מתמטיקה   מל"מ, טכניון   רכישה ישירה
מצויינות רחובות ז-ט מל"מ, מכון וייצמן, רחובות מצוינות רחובות חינם באתר
מצויינות 2000 ז-ח המרכז הישראלי למצוינות בחינוך חומרי העשרה רכישה
חומרים לכיתות עמ"ט ז-ט הפיקוח על הוראת המתמטיקה בשילוב מרכז המורים הארצי חומרי לימוד אתר המפמ"ר  

לקראת הבחירה המושכלת של ספר הלימוד מתוך המגוון הרחב, אתם מוזמנים לקרוא על הערכת ספרי לימוד.

הערכה של חומרי למידה - מאמר מתורגם מתוך Mathematics Teaching in the Middle School.

ממדים לבחירת חומרי למידה - מצגת מאת האגף לבית הספר היסודי המציעה כלי בעל שלושה מימדים להערכת חומרי למידה.

הערכת ספרי לימוד - מצגת מאת ד"ר ראיסה גוברמן.

קריטריונים להערכת ספרי לימוד- הצעה שנערכה ע"י ד"ר נגה חרמון. 

תכנית מצוינות במתמטיקה - הטכניון

לעשות מתמטיקה פעילויות העשרה ואתגרים מתמטיים לכיתות ז'-ט'. להזמנת הספרים.


כיתה מדעית טכנולוגית - תוכנית של משרד החינוך לקידום תלמידים בחט"ב לקראת לימודיהם ברמה של 5 יחל בחטיבה העליונה ולהגדלת מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמות הגבוהות.

באתר הממפ"ר חומרי העשרה, הרחבה והעמקה לכיתות ז'- ט'.
חומרים לכיתה המדעית שפותחו במרכז המורים.


מצויינות רחובות - מכון וייצמן ללומדים לפי ספרי "מתמטיקה משולבת".


מאגר פעילויות להעמקה, הרחבה  והעשרה לכיתות ז'-ט'


שבילים למצויינות - התכנית  מיועדת לתלמידים מצטיינים בחטיבת הביניים. היא כוללת פעילויות של העשרה, העמקה והרחבה המותאמות לשלושת התחומים בתכנית הלימודים החדשה לכיתה ז': תחום האלגברי, התחום המספרי והתחום הגאומטרי.

שבילים למצויינות כיתה ז

שבילים למצויינות כיתה ח


מצויינות 2000 - המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, המכון למצוינות בהוראה
פעילויות פתוחות לתלמידים מצטיינים בכיתות ז'- ט' בתחום המתמטיקה.  הפעילויות הן בגדר "העשרה", אך חלקן יכולות לשמש כהעמקה לנלמד בכיתת הלימוד הרגילה.
מצגת ודף פעילות בנושא פיתגורס, מתוך יום עיון 2010


תוכנית מופת -  תוכנית שש-שנתית הפועלת מכיתה ז’ ועד כיתה י”ב. תכניות מופת בחינוך הפורמאלי בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים מחויבות ונאמנות לתכניות הלימודים של משרד החינוך, מוסיפות עומק והעשרה לתכניות הלימודים הללו ושמות דגש מיוחד על פיתוח חשיבה לוגית ויצירתית והוראה בגישת החקר והגילוי. תוכנית מופת הוכרה כתוכנית האצה.
חומרי לימוד והעשרה


התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה - התכנית מופעלת מטעם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה (ע"ר) ופועלת בשיתוף עם המחלקה למתמטיקה של אוניברסיטת בר אילן.

מסלולי הלימוד אותם מציעה התכנית הינם: תכנית העשרה מתמטית(ו'-ז'), התכנית לנוער מוכשר במתמטיקה(החל מכיתה ח'), לימודי המשך אקדמיים


מדעני וממציאי העתיד- נפתחה ההרשמה לתכנית הנשיא לגילוי ולטיפוח מדעני וממציאי העתיד של ישראל המיועדת לתלמידות ולתלמידים מחוננים ומצטיינים הלומדים בשנה"ל הנוכחית (תשע״ו) בכיתה ח׳, בעלי יכולת לימודית גבוהה במיוחד עם מכוונות ריאלית למדעים ומתמטיקה, חשיבה יצירתית והמצאתית ומוטיבציה לעבודה מחקרית.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit