בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ד.

תקציר: בחומר מובאות משימות מתמטיות משעשעות הקשורות למספר 2004. 

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר חקירה של הקשר שבין זוגות של מספרים טבעיים עוקבים, שבהם המספר הקטן מבין שני המספרים העוקבים מסתיים בדיוק ב- k ספרות של 9, לבין התחלקות / אי התחלקות של סכום ספרותיהם של שני המספרים ב– 2, ב– 3, ב– 4 וב– 5.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר חקירה של הקשר שבין זוגות של מספרים טבעיים עוקבים כלשהם לבין סכומי הספרות שלהם.

הרחבה של החקירה נעשית עבור מקרים בהם המספר הקטן מבין שני המספרים העוקבים מסתיים בדיוק ב- k ספרות של 9.

הרחבה נוספת מתבצעת עבור מקרים של מספרים בבסיס a כלשהו שבהם המספר הקטן מבין שני המספרים העוקבים מסתיים בדיוק ב- k ספרות של a-1.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר מוצגות פעילויות מתמטיות שונות הקשורות למספר 2002 : זיהוי מספרים פלינדרומיים בתאריכים של שנים שונות, קבלת המספר 2002 באמצעות כל הספרות 0-9 בדרכים שונות – תוך שימוש בפעולות שונות, וגילוי הספרות בתרגיל חיבור שבו כל ספרה התחלפה באות כך שהסכום 2002. 

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר עוסקים בחקירה של סכום הזוויות הפנימיות ובסכום הזוויות החיצוניות של מצולע קמור.

כמו כן מוצגות שאלות לגבי מספר הזוויות החדות שיכולות להיות, לכל היותר, במצולעים שונים.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"א.

תקציר: בחומר מובאות משימות מתמטיות משעשעות הקשורות למספר 2001. 

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"א.

תקציר: בחומר מוצגות שאלות לחקירה עצמית הקשורות להפרשים המתקבלים כאשר מחסרים שני מספרים תלת ספרתיים זה מזה.

שני המספרים התלת ספרתיים מורכבים מאותן 3 ספרות, כאשר המחסר הוא המספרהתלת ספרתי הגדול ביותר שניתן ליצור מן הספרות והמחוסר הוא המספר התלת ספרתי הקטן ביותר שניתן ליצור מאותן הספרות.

כמו כן מטפלים בשאלה של חזרה על התהליך הנ"ל וחקירה של מספר הפעמים שניתן להמשיך את התהליך עד שהוא נעצר.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"א.

תקציר: בחומר מוצגות שאלות הקשורות למספר הריבועים ולמספר המלבנים המתקבלים מחלוקה של ריבוע  n) n × n מספר טבעי) ל- n^2 ריבועים של 1x1. 

מצורף פתרון מפורט, תוך התייחסות לספירה שיטתית של מספר הריבועים / מלבנים הנוצרים.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"א.

תקציר: בחומר מוצגים ריבועים המורכבים ממשבצות ובהן רושמים מספרים טבעיים לפי חוקיות מסויימת.

יש צורך לגלות את החוקיות, להגיע לידי הכללה ולמצוא קשר בין חוקיות המוצגת בריבוע אחד לחוקיות המוצגת בריבוע אחר.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"א.

תקציר: בחומר מובאות תבניות מספר אשר מובילות לקבלת מספרים ראשוניים אחדים עבור הצבה של ערכים מסויימים, אבל מובילות לקבלת מספרים שאינם ראשוניים עבור הצבה של ערכים אחרים.

מוצגות מספר הכללות הקשורות למספרים שהצבתם מובילה לקבלת מספרים שאינם ראשוניים, כלומר למספרים פריקים.

מצורף פתרון מפורט לבעיות המוצגות.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit