האינטגרל המסויים

האינטגרל המסויים 

הוכן ע"י: אביבה ברש.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת הצעה לפתיחה של נושא האינטגרל המסויים, באמצעות בעיית חישוב שטח מחיי היום יום. באמצעות פתרון הבעיה בשלבים, מגיעים להגדרה של האינטגרל המסויים.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit