תשף - הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי

2020 conference logo

עקב משבר הקורונה, מתוך אחריות חברתית, אנו נאלצים לדחות את הכנס הארצי של החינוך המתמטי בביה"ס העל-יסודי שתוכנן ל- 1.4.20.

אנו מנסים למצוא מיקום ומועד חלופיים. שימרו את התאריך 21.6.20. בתקווה שיתאפשר ובהתאם להנחיות.

 

הכנס מיועד למורים ולאנשי חינוך מתמטי ויעסוק בנושאים רלוונטיים למורים בחט"ב ובחט"ע בכל קבוצות הלימוד. 

הכנס יתקיים השנה ביום רביעי, ז' בניסן תש"ף, 01.04.2020 בהיכל התרבות מודיעין. 

conference second logo

תכנית הכנס תציג את הפעילות הרבה המתרחשת בתחומי ההוראה בבית הספר העל יסודי (חט"ב וחט"ע), בהכשרת המורים למתמטיקה ובמחקר האקדמי בתחום החינוך המתמטי, כך שיוארו נקודות מבט מגוונות, ויודגשו העושר האינטלקטואלי והיצירתיות שהעיסוק במתמטיקה מאפשר ומזמן.

הכנס מיועד למורים ולאנשי חינוך מתמטי ויעסוק בנושאים רלוונטיים למורים בחט"ב ובחט"ע בכל קבוצות הלימוד.

הכנס מאורגן על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי ביחד עם מפמ"ר מתמטיקה, אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית משרד החינוך, אגף תכניות לאומיות מערכתיות ופרויקטים ואגף חינוך ילדים ונוער בסיכון.

מורים, מדריכים ואנשי אקדמיה מוזמנים להציג בכנס.

מבנה הכנס:

  • הרצאות מליאה מוזמנות
  • מושבים מקבילים בהם יתקיימו הרצאות וסדנאות, ויוצגו דוגמאות יישומיות מהשטח

     


להרשמה


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit