קהילת מש"ל

פרוייקט מש"ל - מורים שותפים למחקר פרוייקט מש”ל הוא מסגרת ייחודית שפותחה במכון ויצמן למדע במטרה לקדם הוראה מבוססת מחקר. בקהילות מש”ל, מורים למתמטיקה בחט”ב ובחט”ע משתפים פעולה עם חוקרי חינוך מתמטי, כדי לתכנן ולבצע מחקר משמעותי על ההוראה והלמידה בכיתות של חברי הקהילה, אשר תקדם את עבודתם. הקהילות מתקיימות במתכונת של 60 שעות לגמול השתלמות. ההרשמה לקהילת תש"פ בעיצומה.

לפרטים

להרשמה

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit