אלגברה קצת אחרת

תקציר אלגברה קצת אחרתפתרונותالجبر بمنظار آخرحلول

 

 

פתרו את הבעיות הבאות בדרכים שונות:

1. אם נתון ש p,q ו r מספרים שלמים וחיוביים ו      Active Image

מצאו את q.

 

[מקור-  Mathematics teacher vol. 100 no. 7, March  2007]


2. חשבו את N אם נתון ש:

Active Image

 

[מקור- Mathematics teacher vol. 100 no. 8, April 2007]


3. נתון שx ו-y מספרים רציונאליים וחיוביים וסכומם שווה ל5.

מהו הערך המינימאלי של הביטוי   Active Image

 

[מקור- Mathematics teacher vol. 100 no. 8, April 2007]

algebra aheret

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit