אלגברה קצת אחרת

תקציר אלגברה קצת אחרתפתרונותالجبر بمنظار آخرحلول

 

 

פתרו את הבעיות הבאות בדרכים שונות:

1. אם נתון ש p,q ו r מספרים שלמים וחיוביים ו      Active Image

מצאו את q.

 

[מקור-  Mathematics teacher vol. 100 no. 7, March  2007]


2. חשבו את N אם נתון ש:

Active Image

 

[מקור- Mathematics teacher vol. 100 no. 8, April 2007]


3. נתון שx ו-y מספרים רציונאליים וחיוביים וסכומם שווה ל5.

מהו הערך המינימאלי של הביטוי   Active Image

 

[מקור- Mathematics teacher vol. 100 no. 8, April 2007]

algebra aheret

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit