אל הפונקציה צעד אחר צעד

תקציר|pdfאל הפונקציה צעד אחר צעד|pdfמדריך למורה

 

אל משפחת הפונקציות 


א. נבחן צעד אחר צעד את שלבי הבנייה של משפחת הפונקציות , בעזרת פעולות והרכבה של פונקציות שונות.

לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות, בכל שלב ענו, אם ניתן ללא שימוש בנגזרת. שימו לב, במעבר משלב לשלב אילו תכונות השתנו? אילו נשמרו?

    איזו פעולה הופעלה במעבר מהפונקציה הקודמת ? מהו תחום ההגדרה? אסימפטוטות מאונכות לצירים האם הפונקציה זוגית?
אי זוגית?
תחומי חיוביות ושליליות תחומי עליה וירידה סקיצה לגרף הפונקציה סקיצה לגרף כאשר  a=0
1   XXXXX              
2                  
3                  
4                  

 


ב. חקרו, את משפחת הפונקציות , צעד אחר צעד, באופן דומה לחקירה בסעיף א


ג. חשבו את הנגזרת של הפונקציה .

חקרו את משפחת הפונקציות , באופן דומה לחקירה שביצעתם בסעיף א.


function step by step capture 2ד. לפניכם אחת הפונקציות מהמשפחה  כאשר a=2.

1. סמנו על הגרף את השטח המתואר ע"י הביטוי  

2. סמנו על הגרף את השטח המתואר ע"י הביטוי  

3. מצאו עבור את ערך הביוטי:  

 

 

 

 

 


ה. מצאו, עבור , את ערך הביטוי   אם הפונקציה  היא:

1.

2.

תוכלו לבדוק את תשובתכם ביישומון סכום אינטגרלים.


ו. ללא חישובים מספריים הביאו דוגמה לפונקציה נוספת כך שעבור   ערך הביטוי   יהיה אפס.

תוכלו לבדוק את הדוגמה שלכם ביישומון סכום אינטגרלים


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit